Referenční projekty a stavby společnosti

r. 2016


Výměna 19-ti tepelných zdrojů KOTLÍKOVÉ DOTACE 2016

Naše firma vyměnila tepelné zdroje:

 • RD Hrdly- Benekov C27
 • RD Nový Bor- Ecoskroll
 • RD Bystřany- Benekov C27
 • RD Kleneč- TČ Vaillant
 • RD Pohořany- TČ Vaillant
 • RD Hrdly- P.K. Vaillant
 • RD Travčice- Benekov C27
 • RD M. Žernoseky- P.K. Vaillant
 • RD Hrdly- P.K. Vaillant
 • RD Verneřice- P.K. Vaillant
 • RD Želechovice- Benekov U26
 • RD Podsedice- Vaillant ecoCOMPAKT
 • RD Nučnice- Ekoscroll V7
 • RD Býkev- Benekov B14P
 • RD Blevice- Benekov C27
 • RD Býkev- Benekov C27
 • RD Litvínov- Ecoskroll V7
 • RD Libochovany- Ecoskroll V7
 • RD Klapý- Ekoscroll ALFA

Přemýstění kotelny Bílina v AGC Automotive

Naše firma zde realizovala přemýstění kotelny z provozní haly do nově postavené kotelny.

 • přemístění kotlů
 • napojení na stávající rozvody

Více fotografií v galerii zde

Údržba a úpravy malé pevnosti památníku Terezín

Naše firma zde prováděla a provádí veškerou potřebnou údržbu.

 • čištění kanalizace
 • údržba čerpadel 

Rekonstrukce Magdeburských kasáren památníku Terezín

Naše firma se zde podílela na rekonstrukci ubytovny.

 • rozvody vody
 • rozvody odpadů
 • montáže zařizovacích předmětů

r. 2017


Výběr z AKCÍ z roku 2017

Podílení se na výstavbě chytrého skladu NYYLO v Ústí nad Labem

Naše firma zde realizovala:

 • kanalizace
 • odpady
 • vodovodní potrubí
 • topení
 • plyn

Podílení se na modernizaci fotbalového stadionu Domažlice

Naše firma zde realizovala:

 • kanalizace
 • odpady
 • vodovodní potrubí
 • topení
 • plyn

Podílení se na modernizaci fotbalového stadionu Přeštice

Naše firma zde realizovala:

 • kanalizace
 • odpady
 • vodovodní potrubí
 • topení
 • plyn 

Rozšíření prodejny a rekonstukce bytu Třebenice Masarykova 125

Naše firma zde realizovala:

 • rozvody vody obecní i studniční
 • rozvody plynu
 • rozvody topení
 • plynový kotel s externím ohřívačem vody
 • hydrant a napojení požární vody